โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง

รู้จักโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง

ผิวหนังปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายของเรา ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการป้องกันอันตรายจากพวกแบคทีเรียไวรัส อีกทั้งยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ และรับความรู้สึก

ภาพแสดงชั้นผิวหนัง ผิวหนังประกอบด้วย 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ และชั้นไขมัน

 • ผิวชั้นหนังกำพร้า
  ชั้นหนังกำพร้า เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด ทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวเราจากสารพิษ แบคทีเรีย และการสูญเสียน้ำ ผิวชั้นนี้มีความบาง ในการล้างหน้าจึงไม่ควรถูแรงๆ ชั้นหนังกำพร้านี้จะมีอีก 5 ชั้นย่อย ซึ่งจะมีส่วนในกระบวนการผลัดเซลล์ผิว ประกอบด้วย
  • ชั้นเบเซิลหรือเซลล์ชั้นล่าง เป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุด ที่เซลล์คีราติโนไซต์ถูกผลิต และถือว่าเป็นชั้นที่เซลล์ยังมีชีวิต
  • ชั้นพริคเคิล เป็นเซลล์คีราติโนไซต์ ในส่วนนี้จะผลิตโปรตีนที่เรียกว่า เคราติน ซึ่งจะมีลักษณะเล็กเรียว
  • ชั้นแกรนูลาร์ ชั้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลัดเซลล์ผิวเซลล์จะเริ่มมีลักษณะแข็ง และเริ่มเปลี่ยนเป็น เคราตินและลิพิด
  • ชั้นสตราตัม ลูซิดัม โดยเซลล์ในชั้นนี้จะอัดตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และมีลักษณะแบนราบ ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้
  • ชั้นสตราตัม คอร์เนียม มีลักษณะเป็นเซลล์แบนๆ เรียงกันขนานกับผิว เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ซึ่งจะหลุดลอกออกเป็นขี้ไคล
 • ชั้นหนังแท้
  อยู่ถัดจากชั้นหนังกำพร้า เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่น ให้ผิวอ่อนเยาว์ ซึ่งประกอบด้วย คอลลาเจน เนื้อเยื่อ และอิลาสติน เมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นจะน้อยลง การซึมซับเซรั่มที่โมเลกุลใหญ่ๆ ก็น้อยไปด้วย
 • ชั้นใต้ผิวหนัง
  เป็นชั้นสุดท้ายประกอบด้วยเซลล์ไขมันเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นเเก่ร่างกาย ความหนาขึ้นอยู่กับปริมาณชั้นไขมัน

ครีมบำรุงทั่วไปจะบำรุงถึงแค่ชั้นหนังกำพร้าเท่านั้น เพราะโมเลกุลขนาดใหญ่ เลือกการลดต้นทุนมากกว่าคุณภาพ ซึ่งต่างกับพิกที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทุกตัวของพิกนั้นใช้ไฮยาลูรอน จึงช่วยซึมลึกถึงผิวชั้นใน โดยเฉพาะพิก โบทานิค ซุปเปอร์เซรั่ม ที่มีไฮยาลูรอนเล็กสุดในตลาด หรือแม้แต่พิก โบทานิค ครีม ซึ่งเป็นสูตรครีมเจล ก็ยังซึมไวกว่าครีมทั่วไป

โทร 0838570561