สวน

สวน เป็นการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ให้การประโยชน์ ทำให้พื้นที่มีความน่าสนใจ สวยงาม มีความลงตัว และน่าอยู่ขึ้น การจัดสวนนั้นต้องคำนึกถึงหลายอย่าง หลากปัยจัย

การจัดสวน คือ การจัดในพื้นที่ให้สวยงาม เพื่อใช้ในพักผ่อน ทำกิจกรรม หรือการจัดให้เป็นระเบียบ ในพื้นที่จำกัด มีขอบเขต ของในแต่ละพื้นที่ เช่น การจัดสวนหย่อม การจัดสวนในบ้าน หรือในสถานที่ต่างๆ

ในการออกแบบการจัดสวนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะได้ตรงตามที่ต้องการแล้ว ยังทำให้สวนมีความเหมาะสม มีการใช้พื้นที่ให้ประโยชน์สูง ใช้เวลาได้เกิดประโยชน์ไม่ต้องแก้หรือทำซ้ำหลายรอบ ไม่เสียเงินอย่างเปล่าประโยชน์ วางแบบรอบเดียวเสร็จหรืออาจแก้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

เร็วๆนี้

พบกับเมล็ดดอกไม้สวยงามกับพิก ไทยแลนด์

โทร 0838570561